Clean River Model

Clean River Model

Wij zijn op missie om rivieren proper te maken door mensen te inspireren, vervuiling te voorkomen en verandering te versnellen! Onze aanpak, beter bekend als het Clean River Model, bestaat uit 3 pilaren en 2 facilitators. Samen pakken ze de hele levenscyclus van rivierplastic aan. De acties variëren  van plasticgebruik verminderen en oplossingen i.v.m. een circulaire economie tot nieuwe plasticvervuiling voorkomen en oude vervuiling opruimen.

 

Het model focust op maximale impact, en is makkelijk schaalbaar en open-source. Onze interventies combineren technologie en menselijke gedragsverandering. We gaan hier niet het wil opnieuw uitvinden, maar brengen bestaande initiatieven samen en bouwen daarop verder. Onze aanpak is uniek: de eerste hands-on aanpak die is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en ervaring, focust op rivieren en gericht is op wereldwijd gebruik. Het model kan worden aangepast aan specifieke noden en omstandigheden om een zo hoog mogelijk niveau van effectiviteit te bereiken. 

Mensen kracht geven

Lokale bewustmakingscampagnes wekken enthousiasme op en maken mensen bewust van het probleem, zodat ze hun gedrag kunnen veranderen en deel kunnen worden van de oplossing. Onze educatieve programma's activeren leerlingen en leerkrachten om ambassadeurs te worden in hun familie en omgeving. Lokale leiders worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid op te nemen en verandering in hun gemeenschap te starten en bevorderen. 

Vervuiling voorkomen

We verminderen plastics voor eenmalig gebruik door duurzame alternatieven te promoten, projecten rond plasticreductie uit te werken, en kennis en ervaring te delen. We voorkomen dat plastic afval in de natuur belandt door toegankelijke verzamelsystemen (zoals EcoBins) in te zetten. Ondertussen wordt bestaande riviervervuiling verwijderd met opruimacties en technologie zoals afvalbarrières, en krijgen de opgehaalde materialen een nieuw leven. We kiezen en promoten oplossingen uit de circulaire economie. 

Verandering versnellen

We genereren gegevens, verschaffen inzichten en informeren autoriteiten over bronnen van riviervervuiling. Daarna stellen we aanpassingen op korte termijn voor, promoten  we structurele oplossingen en pleiten we voor beleidsverandering. Onze teams verduidelijken en controleren de naleving van relevante regelgeving, zoals het UN Global Plastic Treaty, en werken actief samen binnen een netwerk van gelijkgestemde organisaties, zowel non-profit als for-profit.

Evaluatie

We prioriteren interventiegebieden op basis van potentiële impact, haalbaarheid en levensvatbaarheid. Een duidelijk zicht op het probleem, inclusief onderliggende oorzaken, rivierparameters, ecosysteemdiensten, huidige interventies en analyse van belanghebbenden, is de sleutel tot het ontwerpen en implementeren van een rivierspecifiek actieplan. Het plan bevat vroegtijdige ingrepen in de levenscyclus van plastic die gericht zijn op empowerment van mensen, het voorkomen van vervuiling en het versnellen van verandering. Dit vormt de basis voor continue monitoring en impactevaluatie. 

Impact

Continue impactevaluatie zorgt ervoor dat onze activiteiten op schema blijven om de beoogde resultaten te behalen. We meten, benchmarken en monitoren actief KPI's die bijdragen aan plasticvrije rivieren, zoals plasticgebruik in gemeenschappen, plasticlekkage in rivieren, en milieubeheer door individuen, overheden en bedrijven. We zorgen voor transparantie en traceerbaarheid door alle kwantitatieve en kwalitatieve meetmethoden te standaardiseren. De voortgang wordt gevisualiseerd in een Global Plastic Pollution Dashboard en de indicatoren worden vertaald naar informatie waarmee we acties die verandering versnellen kunnen opstarten en verbeteren.

Validatie

 

Van 2023 tot 2025 zullen we het Clean River Model testen en valideren langs 3 rivieren in België, Indonesë en Kameroen. Vanaf 2026, zullen we de implementatie van het model langs 100 rivieren ondersteunen en daarna zullen we 1 000 rivieren plasticvrij maken tegen 2050.

 

Je kan onze missie op verschillende manier steunen!

The Source

We verzamelen een slecte groep visionaire en moedige filantropen om samen met ons het Clean River Model te valideren en op te schalen als een open-source holistische oplossing om rivieren plasticvrij te maken en te houden. 

Doe een gift

Met jouw donatie kunnen we rivieren plasticvrij maken en houden in België, Kameroen en Indonesië. Zodra het Clean River Model gevalideerd is, kunnen we opschalen naar 1 000 plasticvrije rivieren tegen 2050. Doneer en maak deel uit van positieve verandering.

 

Kom in actie met je team

Op zoek naar een manier om je werknemers te betrekken bij positieve verandering? Wil jij je bedrijf betrekken bij het gezonder maken van onze planeet? Laten we onze krachten bundelen voor plasticvrije rivieren!

River Cleanup steunen in haar ambitie om rivieren wereldwijd schoon en plasticvrij te maken is voor mij een no-brainer. Waarom? Schoon water is de meest essentiële bron voor elke vorm van leven op onze planeet. River Cleanup's geïntegreerde aanpak is voor mij de sleutel: het is een combinatie van rivieren doeltreffend opruimen, een nieuwe generatie consumenten en ondernemers opleiden, en transformatieve processen in het (her)gebruik van plastic initiëren. Jij kunt ook een verschil maken: doe met mij en River Cleanup mee aan onze reis om 1000 rivieren op onze planeet plasticvrij te maken."

 

- Wim Warnier, voorzitter Raad van Bestuur