Missie, visie & waarden

Visie

Plasticvrije rivieren 

Missie

River Cleanup is een wereldwijde netwerkorganisatie met een missie om rivieren proper te maken door mensen kracht te geven, vervuiling te voorkomen en verandering te versnellen.

 

Visie: plasticvrije rivieren

Wij zien een toekomst voor ons met plasticvrije rivieren. Macro- en microplastics horen niet thuis in onze rivieren, noch in het water dat we drinken, het voedsel dat we eten en de lucht die we inademen. Met 10 miljoen kg plastic die elke dag in de natuur en rivieren terechtkomt, moeten we vandaag in actie komen. 

Waarom rivieren?

We richten ons op rivieren voor een maximale impact. Veel plastic afval vindt zijn weg naar rivieren of wordt direct in rivieren gedumpt. Naar schatting zijn 1000 rivieren verantwoordelijk voor 80% van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van plastic in de oceaan. De meeste vervuiling komt in de natuur terecht via kleine stedelijke rivieren (Meijer et al, 2021). We richten ons op rivieren omdat zij een sleutelrol spelen bij vroegtijdige interventie in de plasticlevenscyclus. Idealiter beginnen we natuurlijk lang voordat plastic in en rond rivieren terechtkomt. Plasticgebruik weigeren en verminderen is de beste manier om plasticvervuiling te minimaliseren.

 

Missie

River Cleanup is een wereldwijde netwerkorganisatie met een missie om
rivieren proper te maken door mensen kracht te geven, vervuiling te voorkomen en verandering te versnellen.

 

Wij zijn een netwerkorganisatie omdat wij geloven in de noodzaak en toegevoegde waarde van samenwerking. Geen enkele persoon of organisatie kan het probleem alleen oplossen, omdat we allemaal onze specifieke sterke punten en expertise hebben. We steken veel energie in het verbinden met anderen en het verbinden van mensen met elkaar. We willen een netwerk opbouwen van actiegerichte partners, zodat we samen kunnen werken aan plasticvrije rivieren.
 

Empowerment en preventie

We zijn ons ervan bewust dat het opruimen van rivieren op zichzelf geen oplossing is. We moeten de oorzaken van riviervervuiling aanpakken als we dit probleem echt willen oplossen. Hoewel we ons richten op preventie om plastic tegen te houden voordat het de rivieren bereikt, ruimen we nog steeds op in en langs sterk vervuilde rivieren omdat bestaand zwerfafval verwijderd moet worden om verdere schade aan ecosystemen te voorkomen. Cleanups zijn ook een geweldige manier om bewustzijn te verspreiden en de deelnemers te onderwijzen over plasticvervuiling. Elke persoon die meehelpt en elke kilometer schoongemaakte rivier zijn stappen in de goede richting. 
 

Verandering versnellen 

We versnellen verandering omdat het de enige manier is om de wereldwijde productie van plastic te verminderen en de stroom van plastic naar de natuur te stoppen. We moedigen organisaties aan om duurzame keuzes te maken en bewustzijn te verspreiden onder hun leden, klanten en werknemers. Onze steun kan de overgang naar minder afval versnellen en leiders inspireren om ambitieus te zijn in dit proces. 

Waarden

Expert

River Cleanup wil een expert zijn op het gebied van plasticvervuiling. We bouwen onze strategie op wetenschappelijk onderzoek en eigen ervaring. Elke stap op ons pad is doordacht. Expertise, respect en impact staan centraal in onze communicatie. We dragen deze waarde uit door een open communicatiestijl die duidelijk maakt wie we zijn en waar we voor staan. 

Inclusief

We brengen mensen samen rond een gemeenschappelijk doel en ontwikkelen sterke partnerschappen op basis van wederzijds respect en gemeenschappelijke waarden. We werken samen met organisaties en individuen die een positieve bijdrage willen leveren aan een betere en schonere wereld. We staan naast onze partners, zij aan zij en vieren onze successen samen. 

Positief

We richten ons op oplossingen in plaats van problemen. We ondernemen actie en vieren resultaten, groot of klein. Onze gemeenschap leeft van positiviteit, onze overwinningen in de kijker zetten verhoogt de motivatie en betrokkenheid. Samen kunnen we de wereld beter maken!

Verantwoordelijk

We gaan een enorme uitdaging aan die intensieve samenwerking vereist met verschillende partners voor ondersteuning, expertise en oplossingen. Maar omdat greenwashing geen rivieren proper maakt, zullen we ons niet associëren met grootschalige producenten van nieuw plastic of bedrijven die betrokken zijn bij onethische activiteiten. Hoewel we met iedereen praten, accepteren we geen financiële steun van bedrijven die duidelijk tegen onze visie, missie en waarden ingaan. Dit wordt weerspiegeld in ons geschenkenbeleid:

 

- Producenten van primair polymeer
We accepteren geen financiële steun van en bieden geen enkele vorm van zichtbaarheid/merkoriëntatie aan primaire polymeerproducenten zoals vermeld in de Plastic Waste Maker Index. Deze bedrijven genereren inkomsten door op grote schaal nieuwe kunststoffen te produceren. Dit komt simpelweg niet overeen met waar wij voor staan. 

 

- Niet-ethische bedrijven
Er zijn zaken die we als mens niet kunnen accepteren. Daarom nemen we ook geen giften of sponsoring aan van bedrijven die direct betrokken zijn bij een of meer van de volgende activiteiten: productie van kernwapens, productie van clustermunitie, productie van chemische en biologische wapens, productie van steenkool of energie uit steenkool, productie van tabak, ernstige schendingen van de rechten van individuen in oorlogs- of conflictsituaties. 

Impactgericht

We zoeken voortdurend naar manieren om onze impact op plasticvrije rivieren te maximaliseren. We stellen duidelijke doelen als maatstaf voor onszelf en als stimulans voor alle betrokkenen. Als ambitieuze organisatie, blijven we onze efficiëntie op elk niveau verbeteren om plasticvrije rivieren te realiseren. We blijven nieuwe manieren vinden om direct bij te dragen aan echte resultaten in de praktijk. Van persoonlijke missie tot maximale impact, wij maken het verschil.