FAQ

Veelgestelde vragen

Cleanups & vrijwilligerswerk

Voorziet River Cleanup opruimmateriaal? 
River Cleanup wil het organiseren van een opruimactie zo makkelijk mogelijk voor je maken. Neem eerst contact op met je gemeente om te zien of zij materiaal aanbieden dat je kunt gebruiken. Dit is de meest duurzame oplossing omdat het onnodige logistiek en eenmalig gebruik voorkomt.

Als de gemeente het materiaal niet kan aanbieden, sturen we je graag een startpakket met handschoenen, tassen, t-shirt en ander praktisch materiaal. 
Op Cleanup die River Cleanup zelf organiseert, is steeds al het nodige materiaal voorzien. 

 

Zijn deelnemers/organisatoren verzekerd voor ongevallen tijdens de Cleanups?
Alle deelnemers die zich via onze website registreren zijn verzekerd voor kleine ongelukken in Europa. Als er iets gebeurt, neem dan contact op met action@river-cleanup.org. Deelnemers buiten Europa stemmen ermee in dat organisatoren niet aansprakelijk zijn voor enige schade (materieel en moreel), verlies of diefstal, noch voor mogelijke ongelukken. 

 

We adviseren organisatoren buiten Europa om deelnemers te informeren dat ze op eigen risico deelnemen aan een Cleanup. In sommige gevallen kan de gemeente zorgen voor een verzekering voor vrijwilligers. Als je hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact met hen op.

 

Zijn er veiligheidsrichtlijnen tijdens een Cleanup? 
We adviseren alle organisatoren om deelnemers te informeren dat ze de volgende richtlijnen in acht moeten nemen:

  • Draag handschoenen aan beide handen
  • Raap geen scherpe of gevaarlijke voorwerpen op
  • Ga niet in het water en haal geen afval uit de rivier zonder de nodige uitrusting om dit veilig te doen (bv. wader, net, waterdichte handschoenen,...)
  • Respecteer de verkeersregels
  • Let goed op kinderen.

 

Waarom gebruiken jullie plastic zakken tijdens de Cleanups?
De gerecyclede plastic zakken met het River Cleanup logo zijn geproduceerd in Europa en gemaakt van 100% gerecycled afval. Door hun ontwerp stoten ze 40% minder CO2 uit tijdens de productie. Door hun hoge kwaliteit kunnen de zakken worden hergebruikt.

 

Wat gebeurt er met het afval na de Cleanup? Wordt het gerecycled?
Bij de acties van River Cleanup zelf wordt het ingezamelde zwerfafval maximaal gesorteerd en gerecycled. Op alle andere locaties beslissen de organisatoren in overleg met de plaatselijke gemeente hoe het zwerfafval wordt gesorteerd/gerecycled.

 

Wat doe ik met mijn afval na een Cleanup? 
Neem voorafgaand aan je Cleanup contact op met je gemeente (milieudienst). Zij zullen je adviseren over hoe je met je afval om moet gaan na het evenement. 
Hoe worden de gegevens van de Cleanup verzameld en gedeeld na het evenement?
Alle organisatoren ontvangen een link om hun verzamelde kg afval of aantal zakken en het aantal deelnemers van hun evenement bij te werken. Ze worden ook gevraagd om minstens 1 groepsfoto te uploaden op de Cleanuppagina. 

 

Ik wil River Cleanup helpen als vrijwilliger om meer impact te hebben. Hoe kan ik beginnen?
Super! Stuur een e-mail naar community@river-cleanup.org en we nemen snel contact met je op! Zorg ervoor dat je vermeldt waar je je bevindt en wat je in gedachten hebt om te doen. 

Algemene activiteiten & technologie

Wat is een EcoBin?
EcoBins zijn efficiënte afvalverzamelsystemen die op strategische plaatsen in gemeenschappen worden geplaatst. Mensen kunnen hun plastic afval in de EcoBin deponeren in plaats van het in de natuur te gooien. Eerst betrekken we lokale scholen en leren we leerlingen de invloed van plasticvervuiling op mensen en de planeet. Daarna zetten we de EcoBin op in de scholen en bieden we een praktische oplossing voor het inzamelen en recyclen van plastic. Als laatste stap plaatsen we een tweede EcoBin in het dorp rondom de school, zodat kinderen hun ouders en buren leren hoe ze de EcoBin moeten gebruiken en waarom het belangrijk is om plastic afval op de juiste manier weg te gooien. Als de EcoBin vol is, wordt het plastic verzameld door ons team en overgedragen aan een vertrouwde recycler.

 

Wat is een MRF?
Een MRF, kort voor Material Recovery Facility, is een plaats waar ingezameld afval kan worden gesorteerd, gewassen, gewogen en in balen geperst zodat het op de juiste manier kan worden gerecycled door onze vertrouwde operationele partners.

Over River Cleanup

Hoe kan ik de CEO uitnodigen om op mijn evenement te spreken? 
Je kunt onze CEO, Thomas de Groote, uitnodigen voor een keynote door een e-mail met de datum en locatie te sturen naar partner@river-cleanup.org. Vermeld alsjeblieft informatie over je evenement. Bijvoorbeeld: wie zit er in het publiek, wat is de gelegenheid, hoe lang duurt het, waar is het,... We vragen een donatie in ruil voor de keynote om onze wereldwijde missie te financieren.

 

Waar kan ik het jaarverslag lezen?
Onderaan deze pagina kun je een voorlopige versie van ons wereldwijde jaarverslag voor 2023 downloaden.

 

Waar is River Cleanup gevestigd?
Het hoofdkantoor van River Cleanup is gevestigd in Antwerpen, België. We hebben ook speciale teams in Indonesië en Kameroen. 

 

In hoeveel landen is River Cleanup actief?
Eind 2023 had onze gemeenschap 100 landen bereikt. Dit betekent dat River Warriors uit 100 verschillende landen een Cleanup hebben georganiseerd via onze website. Onze kernlanden zijn Indonesië, Kameroen en België. 

 

Wat zijn de kernlanden van het programma? 
Het Clean River Model is een cruciaal element in het bereiken van onze ambitieuze doelen, omdat het gedeeld en opgeschaald zal worden naar iedereen die bereid is om zijn of haar rivier plasticvrij te maken. Momenteel valideren we het model in 3 landen, we noemen ze onze 'kernprogrammalanden'. In deze landen hebben we een lokaal team waarmee we het model kunnen testen en verfijnen voordat we het opschalen naar 100 rivieren in 2030 en 1000 rivieren in 2050.

 

Waarom zijn jullie gestopt met jullie project in Albanië? 
Begin 2024 hebben we onze activiteiten in Albanië stopgezet. Deze beslissing is niet zomaar genomen en volgt op een lange periode van evaluatie en reflectie. 
We ondersteunen nog steeds mensen die daar actie ondernemen als onderdeel van onze wereldwijde gemeenschap.

 

Financiën, donaties & partnerschappen

Hoe financieren jullie je organisatie?
Sinds de start van River Cleanup bestaat ons primaire inkomstenmodel uit fondsenwerving (filantropie en partnerschappen met bedrijven). Zakelijke partnerschappen zijn tot nu toe onze belangrijkste bron van inkomsten, hoewel we onze inkomsten diversifiëren met subsidies, beurzen en
individuele giften.

 

Waarom werkt River Cleanup samen met een supermarktketen en een FMCG-speler, die er vaak van worden beschuldigd deel van het probleem te zijn en niet van de oplossing?
River Cleanup gelooft in de kracht van samenwerking om verandering teweeg te brengen. Een partnerschap met River Cleanup is meer dan alleen een financieel partnerschap. We eisen van onze partners dat ze hun belanghebbenden actief betrekken, hun expertise en kanalen gebruiken en hun interne verschuiving naar duurzamere oplossingen versnellen. Alle River Cleanup-partners worden regelmatig beoordeeld op hun vroegere, huidige en toekomstige betrokkenheid en inzet.

 

Hebben jullie een geschenkenbeleid?
We gaan een enorme uitdaging aan die intensieve samenwerking vereist met verschillende partners voor ondersteuning, expertise en oplossingen. Maar omdat greenwashing geen schone rivieren oplevert, zullen we ons niet associëren met grootschalige producenten van virgin plastic of bedrijven die betrokken zijn bij onethische activiteiten. Hoewel we met iedereen praten, accepteren we geen financiële steun van bedrijven die duidelijk tegen onze visie, missie en waarden ingaan. Dit wordt weerspiegeld in ons geschenkenbeleid:

- Producenten van primair polymeer
We accepteren geen financiële steun van en bieden geen enkele vorm van zichtbaarheid/merkbekendheid aan primaire polymeerproducenten zoals vermeld in de Plastic Waste Maker Index. Deze bedrijven genereren inkomsten door op grote schaal nieuwe kunststoffen te produceren. Dat is gewoon niet verenigbaar met waar wij voor staan. 

- Niet-ethische bedrijven
Er zijn dingen waar we het als mens gewoon niet mee eens zijn. Daarom accepteren we ook geen giften of sponsoring van bedrijven die direct betrokken zijn bij een of meer van de volgende activiteiten: productie van kernwapens, productie van clustermunitie, productie van chemische en biologische wapens, productie van steenkool of energie uit steenkool, productie van tabak, ernstige schendingen van de rechten van individuen in oorlogs- of conflictsituaties.

 

Hoe kan ik als individu helpen?
Er zijn verschillende manieren om ons als individu financieel te steunen. Je kunt meer informatie hierover vinden op onze pagina over individuele acties

 

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn gift?
Je kan enkel een fiscaal attest krijgen als je schenkt via de Koning Boudewijnstichting en de schenking € 40 of meer bedraagt. Schenk online of op bankrekening BE10 0000 0000 0404 (Koning Boudewijnstichting) met gestructureerde mededeling +++ 623/3676/10006 +++ om begin volgend jaar een fiscaal attest te ontvangen.

 

Ik wil mijn adres wijzigen.
Je kunt je adres wijzigen in je persoonlijke donorbox-account of door een e-mail te sturen naar partner@river-cleanup.org.

 

Ik wil mijn terugkerende donatie annuleren.
Je kunt je terugkerende donatie annuleren in je persoonlijke donorbox-account of door een e-mail te sturen naar partner@river-cleanup.org (als je donatie niet is ingesteld via donateursbox).

 

Hoe kan ik als bedrijf helpen?
Er zijn veel manieren om als bedrijf te helpen! Je kunt partner of donateur worden, of met ons meedoen aan een Team Cleanup. Meer informatie over deze opties vind je hier

 

Hoe kan ik als school helpen?
Je kunt je eigen Cleanup op school organiseren of je aansluiten bij het River Cleanup School Program als je in België, Kameroen of Indonesië bent gevestigd. Er komt binnenkort een uitgebreidere webpagina. Voor nu kun je mailen naar sanne@river-cleanup.org.

 

Welke (privacy)gegevens verzamelen jullie?
Als je een Cleanup organiseert of je inschrijft, onthoudt onze website je e-mailadres en naam. Je kunt ons privacybeleid hier lezen. Als je e-mails ontvangt, kun je je altijd afmelden onderaan de e-mail. Als er zich problemen voordoen, neem dan contact op met action@river-cleanup.org