Voorwaarden

DEELNEMERSVOORWAARDEN CLEANUP EN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

A. DE CLEANUP: DEELNEMERSVOORWAARDEN

 1. Professioneel. Inclusief. Positief
   
  RIVER CLEANUP is wereldwijd actief en mobiliseert individuen en verenigingen om zwerfvuil op te ruimen langs rivieren. Lokaal opruimen staat hierbij centraal. RIVER CLEANUP doet hierbij een beroep op de lokale gemeenschap. Groepen, scholen, verenigingen, bedrijven en particulieren kunnen ook hun eigen cleanup organiseren of kunnen zich aansluiten bij reeds bestaande acties. Met deze acties wenst RIVER CLEANUP het probleem van zwerfvuil op de kaart te zetten.
   
  Onze waarden:
  • Professioneel: RIVER CLEANUP gaat voor een globale impact. We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die onze missie met zich meebrengt. Elke stap langs ons pad is zeer wel doordacht. We willen onze expertise tonen en respect bekomen door onze heldere en open stijl die duidelijk maakt wie we zijn en waar we voor staan.
    
  • Inclusief: We ontwikkelen stevige partnerships gebaseerd op wederzijds respect en gedeelde waarden. We werken samen met elke organisatie en individu bereid om op een positieve manier bij te dragen aan een betere en properdere wereld. We staan zij-aan-zij met onze partners en delen onze successen.
    
  • Positief: We focussen op de oplossing in plaats van het probleem. We zijn positief ingesteld. Het vieren van onze overwinningen geeft een boost aan onze motivatie en betrokkenheid van onze vrijwilligers. We zijn een gemeenschap van mensen die klaar zijn om de wereld ten goede te veranderen.
    
  • Wanneer u zelf een actie organiseert of wanneer u zich aansluit bij een reeds bestaande actie, onderschrijft u onze waarden en bevestigt u dat u kennis heeft van onderstaande voorwaarden en deze aanvaardt. RIVER CLEANUP behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden vermeld worden. Tot zolang blijven de oude voorwaarden van kracht en raadpleegbaar door de oude versie op te vragen via action@river-cleanup.org.
    

   Onze gegevens:

   River Cleanup VZW (“RIVER CLEANUP”)
   KBO/BTW BE 0719.610.237
   Website: www.river-cleanup.org
   Schrijf ons: River Cleanup VZW, Ijzerenpoortkaai 3/86, 2000 Antwerpen, België
   Mail ons: action@river-cleanup.org
   Bel ons: +32 478 444 610   

 2. Registratie voor een cleanup
   
  Iedereen die zijn steentje wenst bij te dragen om zwerfvuil op te ruimen, en aan de hiernavolgende gegevens voldoet, kan zich registreren. Ik wil een cleanup organiseren of deelnemen aan een cleanup. Register je eigen actie of sluit aan bij een actie in de buurt! Nodig vrienden, collega’s of familie uit … samen maken we de wereld bewust! U kan zich registreren op de website.

  Wanneer u zich registreert voor een cleanup geeft u RIVER CLEANUP de toestemming om foto- en/of beeldmateriaal van de cleanup te gebruiken, te bewerken of te reproduceren op haar website of social media, of in communicatie door RIVER CLEANUP, desgevallend in samenwerking met derde partijen, voor de promotie van cleanups. Dit betekent dat er foto’s of beeldmateriaal van u en de door u ingeschreven minderjarigen kunnen genomen worden, waarop u en de door u ingeschreven minderjarigen eventueel kunt herkend worden, en dat RIVER CLEANUP deze foto’s en/of beeldmateriaal kan gebruiken op de website, in communicaties of op haar social media, enkel voor de promotie van het opruimen van zwerfvuil.

   

  • Registratie als organisator
   ​​​​​
   Iedere organisator - natuurlijk persoon heeft een minimale leeftijd van 16 jaar. Minderjarigen onder de 16 jaar kunnen volgens de wet niet aan vrijwilligerswerk deelnemen. Een volwassene draagt steeds de eindverantwoordelijkheid voor de actie.
    
  • Registratie als deelnemer

   Zijn er minderjarigen betrokken bij een actie, vraag dan toestemming van de ouders of voogd voor hun deelname aan de actie. Minderjarigen moeten tijdens de actie ook altijd onder toezicht staan van een volwassene. Men kan deelnemen vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat men in hetzelfde kalenderjaar 16 wordt, tenzij men deelneemt in het kader van een schoolactiviteit of een jongerenbeweging.

    

  • Uw account

   De registratie als organisator of deelnemer  bezorgt u  geen eigendomsrecht op uw account. RIVER CLEANUP behoudt zich het recht voor accounts te weigeren, aan te passen, schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als het vrijwilligerswerk een inbreuk uitmaakt op geldende wetten, beledigend is of als spam kan gekwalificeerd worden. Deze opsomming is niet limitatief. Al de rechten over aangemaakte accounts blijven RIVER CLEANUP toebehoren, steeds rekening houdende met de bescherming van uw persoonsgegevens (zie onze privacyverklaring).
    

 3. Uitvoering van de opruimactie
   
  River Cleanup wil de organisatie van een cleanup zo eenvoudig mogelijk maken. De eerste stap voor u is om bij uw lokale gemeente na te gaan of ze materiaal aanbieden dat u kan gebruiken; dit is de meest duurzame optie, omdat het transport voorkomt en/of voorkomt dat materiaal slechts één keer gebruikt wordt. Indien de gemeente u geen materiaal kan bezorgen, kan u ons vragen om handschoenen, tassen en grijpers te bezorgen. We helpen u graag verder, maar het is niet altijd mogelijk om het materiaal te leveren. We kunnen u dit niet garanderen. Het opruimmateriaal dat wordt ter beschikking gesteld, wordt geenszins achtergelaten op het openbaar domein. Neem contact op met de gemeente voor de afvoer van zakken zwerfvuil.

  Tijdens de opruimactie wordt de geldende regelgeving (onder meer de geldende corona-maatregelen, zie ook https://www.river-cleanup.org/nl/covid-19) steeds strikt nageleefd. RIVER CLEANUP kan geenszins aangesproken worden voor overtredingen.
   
   

 4. Veiligheid
   
  Zwerfvuil rapen gebeurt op het openbaar domein. Deelnemers dienen zich dan ook te houden aan de geldende verkeersvoorschriften. Als het koud is, kleed je dan warm aan. Als het warm is, bescherm jezelf en gebruik zonnebrandcrème. Als de cleanup is georganiseerd in het donker, gebruik dan fluorescerende jassen om beter op te vallen in het verkeer.
  • Draag handschoenen aan beide handen.
  • Pak geen scherpe of gevaarlijke voorwerpen op.
  • Ruim niet op in het water; ga niet in het water.
  • Respecteer de verkeersregels.
  • Let op uw kinderen.
    
 5. Aansprakelijkheid
   
  Ieder die een activiteit organiseert in het kader van RIVER CLEANUP draagt zelf de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien en heeft geen enkel verhaalsrecht ten aanzien van RIVER CLEANUP en haar partners. RIVER CLEANUP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de gegevens van de deelnemers, hun eventuele uitvoering of stiptheid, of welke schade dan ook opgelopen door een organisatie die de oorzaak is van een deelnemer. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke uitvoering tussen de organisatie en de deelnemer. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden projecten. Ook kunnen wij niet garanderen dat een deelnemer het vrijwilligerswerk daadwerkelijk zal voltooien.
  Door deel te nemen aan een cleanup gaan de deelnemers ermee akkoord dat de organisatoren niet aansprakelijk zijn voor enige (materiële en morele) schade, verlies of diefstal, noch voor eventuele ongelukken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook opgelopen door een deelnemer. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke uitvoering tussen de organisatie en de deelnemer. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden projecten.
  Iedereen die een activiteit organiseert of deelneemt aan een activiteit georganiseerd in het kader van RIVER CLEANUP, doet dit op eigen risico. Deze deelnemersvoorwaarden sluiten uiteraard niet de aansprakelijkheid uit voor bedrog of opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout.
  RIVER CLEANUP staat niet in voor de verzekering van de organisator of de deelnemers, tenzij de wet ons hiertoe zou verplichten. Organisatoren en deelnemers dienen zich te informeren bij de arbeidsongevallenverzekeraar en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar. In sommige gevallen voorziet de gemeente een verzekering voor vrijwilligers. Vrijwilligers dienen zich aan te melden bij de gemeente waar zij actief zijn.
   
 6. Onkostenvergoeding
   
  De inzet van vrijwilligers wordt in principe niet vergoed door RIVER CLEANUP. Gemeentelijke subsidies voor organisaties zijn mogelijk en dienen bij de bevoegde gemeente te worden aangevraagd door de organisator van de cleanup.  

  
B. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN RIVER CLEANUP

 1. Retourbeleid
   
  Onverminderd de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7 e.v. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikt de consument over een bedenktijd en herroepingsrecht van 14 dagen bij de aankoop van producten bij overeenkomsten op afstand in de zin van artikel I.8, 15 ° van Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 4 van het Wetboek van Economisch Recht:

  De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de verkoopovereenkomst.

  De Consument beschikt niet over het recht om van de verkoop af te zien, indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant- en met alle eventuele accessoires inbegrepen). De Consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien, indien een product speciaal voor de Consument op maat werd gemaakt en/of indien de verzegeling van het product is verbroken.

  De verkoop via onze website van producten van RIVER CLEANUP is een verkoop op afstand.
   

 2. Deze website is eigendom van?
   
  Deze website is eigendom van River Cleanup VZW (“RIVER CLEANUP”), vereniging naar Belgisch recht, RPR Gent afdeling Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0719.610.237 (BTW BE), met maatschappelijke zetel te Ijzerenpoortkaai 3/86, 2000 Antwerpen.
  IBAN: BE90 7340 4597 0632
  BIC: KREDBEBB
   
 3. Een bestelling annuleren
   
  De bestelling is nog niet verzonden: Mail ons (action@river-cleanup.org) om de bestelling kosteloos te annuleren. Vermeld uw naam, voornaam, bestelnummer en het product dat je wilt annuleren.
  De bestelling is reeds verzonden: U kan en beroep doen op het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst het product te retourneren, in de gesloten, originele verpakking. U volgt hiervoor de normale retourprocedure.

   

 4. Verzending van uw pakket
   
  Indien de aankoop niet fysisch wordt opgehaald, worden pakketten over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden via BPOST non prior en aflevering zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan verzending via DPD met vereiste handtekening, zal er een extra toeslag in rekening worden gebracht. Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, behoudens bij levering door DPD.
   
 5. Ik heb een beschadigd of verkeerd product ontvangen
   
  Indien u een ander product hebt ontvangen dan u bestelde of het product is beschadigd aangekomen, contacteer ons dan zo spoedig mogelijk per e-mail (action@river-cleanup.org). Vermeld uw naam, voornaam, bestelnummer, product en een beschrijving van de beschadiging of vergissing. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op betreffende de verdere opvolging van de retourzending.

   

 6. Een product retourneren
   
  De consument heeft het recht aan RIVER CLEANUP mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om een product te retourneren, neemt u eerst contact met ons op. Mail ons: action@river-cleanup.org. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op betreffende de verdere opvolging van de retourzending. De producten dienen nog in originele verpakking te zitten.

   

 7. Vergoeding verzendkosten retourzending
   
  De verzendkosten van de retour worden enkel door RIVER CLEANUP vergoed indien u een ander product ontving dan u bestelde of het product beschadigd toekwam. Let op: RIVER CLEANUP kan een retour weigeren indien de producten door de consument beschadigd werden.

   

 8. Overmacht
   
  Onder overmacht wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop RIVER CLEANUP geen invloed kan uitoefenen en waardoor RIVER CLEANUP niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  RIVER CLEANUP heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RIVER CLEANUP haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RIVER CLEANUP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RIVER CLEANUP niet mogelijk is, langer duurt dan 8? weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  Indien u als consument zelf aanziet tegen een situatie van overmacht, voor wat betreft uw verplichtingen, kan u zich ook steeds hierop beroepen.

   

 9. Geschillen
   
  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten met RIVER CLEANUP worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, onverminderd het recht van RIVER CLEANUP om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de consument zijn woonplaats heeft.